• Default Alternative Text

  ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

  กลุ่มนักธุรกิจกำลังทำงานกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, การให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน

  ความท้าทาย

  การติดตั้งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซมีความท้าทายอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของพนักงาน การป้องกันเพลิงและก๊าซ และการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการ ด้วยความวิตกจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย การรักษาความปลอดภัยจึงต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง
  • โซลูชั่น

   • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
   • ระบบบริหารการเข้าถึง
   • SCADA/DCS เพื่อการควบคุมจากส่วนกลางและบูรณาการเข้ากับข้อมูลสำคัญที่ใช้ร่วมกัน
   • ระบบเสียงตามสาย (PA) และระบบกระจายเสียงทั่วไป (PAGA)
  • การนำเสนอคุณค่า

   • การติดตามออฟฟิศระดับต่างๆ การเข้าถึงสถานที่ บุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และพาหนะในพื้นที่
   • ระบบเพลิงและก๊าซ รวมทั้งการตรวจหาการรั่ว
   • การตรวจสอบการเผาก๊าซทิ้ง 
   • CCTV การตรวจการณ์ การป้องกันการวิเคราะห์วิดีโอ และการบริหารการเข้าถึง บนเครือข่ายโทรคมนาคมหลักโดยมีศูนย์กู้วิกฤต
  • ความแตกต่าง

   ใช้ระบบโทรคมนาคมแบบเปิดที่ปลอดภัย จึงสามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีมาตรฐานของบริษัทอื่น และมีการควบคุมการสำรองจากระยะไกลที่เชื่อถือได้ เราสามารถส่งมอบระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานกับกระบวนการต่างๆ

  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น

  ดูโซลูชั่นเพิ่มเติมสำหรับการกลั่น/ปิโตรเคมี

  จุดเด่น

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
   • บรรลุศักยภาพสูงสุดด้านความปลอดภัย
  • คนทำงานกับแท็บเล็ตหน้าแท่นขุดเจาะน้ำมัน, น้ำมันและก๊าซ, การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
   • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
   • ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและสินทรัพย์ในกรณีที่การปฏิบัติงานไร้ประสิทธิภาพหรือจากการกระทำภายนอก
  • นักธุรกิจกำลังโทรศัพท์
   • อัพเกรดง่ายโดยรับรู้ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
  • ภาพโรงกลั่นน้ำมันยามเย็น, น้ำมันและก๊าซ
   • ลดการหยุดชะงักของการส่งและการผลิตน้ำมันและก๊าซ