• Default Alternative Text

  การป้องกันระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 • เรียนรู้

  ความต้องการการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันและก๊าซ ทำให้ระบบ UPS สำหรับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีความแตกต่าง


  Gert Andersen | 14 ตุลาคม 2014 |

  คุณอาจจะเคยเห็นภาพถ่ายของเครื่องจ่ายไฟสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) สำหรับอุตสาหกรรมหรือบางทีคุณอาจจะเคยเห็นตัวเครื่องจริงแบบใกล้ๆ มาแล้ว สิ่งแรกที่ทำให้เห็นได้ในทันทีว่า UPS ในกลุ่มนี้แตกต่างจาก UPS อื่นๆ ส่วนใหญ่ก็คือ UPS สำหรับ “อุตสาหกรรม” มักจะติดตั้งภายในตู้สีเทาหรืออาจใช้สีเฉพาะอื่นๆ เช่น สีเขียวหรือสีแดง นอกจากนี้ยังมักจะใช้มาตรวัดแบบอนาล็อก

  UPS สำหรับอุตสาหกรรมยังใช้ตู้ที่ทนทานกว่าปกติ ระบบกรอง และระบบย่อยอื่นๆ จึงมักจะทำให้มีขนาดใหญ่กว่า UPS สำหรับธุรกิจทั่วไปที่พิกัดกำลังเท่ากัน เมื่อพูดถึงคำว่า UPS สำหรับ “ธุรกิจ” สิ่งที่ผมหมายถึงคือผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นมาจากวงการศูนย์ข้อมูล ถึงแม้ว่า UPS สำหรับธุรกิจในบางรุ่นจะสามารถนำมาใช้งานกับโรงงานขนาดเล็กและอุตสาหกรรมเบาได้อย่างไร้ที่ติ แต่ก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของ UPS สำหรับอุตสาหกรรมที่แท้จริง

  ถึงแม้ว่ามองจากภายนอก UPS สำหรับอุตสาหกรรมจะดูแตกต่างจาก UPS ทั่วไปในแง่ของมาตรวัด ส่วนติดต่อผู้ใช้ และขนาด อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ UPS สำหรับอุตสาหกรรมแตกต่างจาก UPS ทั่วไป อย่างแรกคือความต้องการในการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อลักษณะเฉพาะตัวทั้งภายในและภายนอกของ UPS สำหรับอุตสาหกรรม

  เราจะมาลองเริ่มวิเคราะห์กันจากความต้องการและรูปแบบการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้ ความต้องการดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับความทนทานและความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งอาจจะรวมถึงสภาพอากาศร้อน เปียก หรือชื้น นอกจากนี้ยังต้องทนต่อสถานที่ที่มีฝุ่นหรือน้ำกระเซ็นใส่ อย่างเช่นในโรงงานหรือเหมือง รวมทั้งยังต้องผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานในเขตแผ่นดินไหว

  สภาพการทำงานดังกล่าวมักจะพบในอุตสาหกรรมแนวดิ่ง เช่น น้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ การทำเหมือง และภาคการผลิต เช่น เหล็กกล้าหรือปูนซีเมนต์ ซึ่งอุปกรณ์จำเป็นต้องมีระบบป้องกันทางไฟฟ้า แต่สภาพแวดล้อมการทำงานเลวร้าย ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ท่อส่งก๊าซมีการอัดและคลายแรงดันด้วยอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปลอดภัย หรือ แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งอาจมีอุปกรณ์ที่ต้องการ UPS เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงตลอดเวลา

  แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องไม่ลืมว่า แม้แต่ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นน้ำมันและก๊าซเองก็ยังมีสถานที่ เช่น โรงกลั่นหรือศูนย์เทคโนโลยีการสำรวจ ซึ่งมีศูนย์ข้อมูลหรือห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องการ UPS สำหรับธุรกิจคุณภาพสูงและขนาดเหมาะสมเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ถึงแม้ว่า UPS สำหรับอุตสาหกรรมจะมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท แต่อุตสาหกรรมนั้นๆ ก็ยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ UPS ที่หลากหลายอยู่ดี ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชั่นระบบ UPS ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น UPS สำหรับศูนย์ข้อมูลและอาคารสำนักงานไปจนถึง UPS ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเบาและระบบ UPS สำหรับอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีของ Gutor โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  คุณลักษณะและความต้องการที่มักจะพบใน UPS สำหรับอุตสาหกรรม ได้แก่:

  ความสามารถในการทนต่อฝุ่นและน้ำกระเซ็น ความสามารถส่วนหนึ่งมาจากตู้ที่ทนทานพร้อมระบบกรองและซีลแบบพิเศษ ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติ (National Electrical Manufacturers Association หรือ NEMA) เช่น NEMA 12
  สีพิเศษหรือความหนาผนังตู้ขั้นต่ำ ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้ำมันและก๊าซมักจะกำหนดรายละเอียดสำหรับตู้มาโดยเฉพาะในใบคำขอข้อเสนอ (Request for Proposal หรือ RFP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสีหรือคุณลักษณะเฉพาะของตู้

  UPS ที่ออกแบบสำหรับการใช้งานในเขตแผ่นดินไหว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดว่าสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้

  ความทนทานนี้ยังมาจาก “ภายใน” ของอุปกรณ์อีกด้วย ระบบ UPS สำหรับอุตสาหกรรมมักจะใช้ส่วนประกอบ เช่น โมดูลจ่ายกำลังไฟ ซึ่งถูกเลือกมาเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

  ข้อกำหนดใน RFP ของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ เช่น ทองแดงชุบดีบุกเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยา แผ่นวงจรพิมพ์แบบมีการเคลือบเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาเช่นเดียวกัน หรือการติดบาร์โค้ดหรือวิธีการระบุอื่นๆ บนส่วนประกอบ

  โดยทั่วไปแล้ว RFP ของ UPS สำหรับอุตสาหกรรมมักจะกำหนดรายละเอียดไว้เฉพาะมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้รถอาจต้องการใบรายการวัสดุ (Bill of Material หรือ BOM) อย่างละเอียดสำหรับ UPS ชนิดออกแบบเฉพาะ และในบางอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนประกอบหลักแต่ละส่วนจะต้องมีใบบันทึกคุณภาพเป็นของตัวเอง

  ความต้องการดังกล่าวหมายความว่า UPS สำหรับอุตสาหกรรมนั้นมักจะเป็นโซลูชั่นแบบผลิตตามคำสั่งซื้อหรือเลือกส่วนประกอบตามคำสั่งซื้อ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ระบุใน RFP

  ถ้าคุณมีโอกาสได้เจอกับ RFP ที่มีข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมดังกล่าวในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบป้องกันไฟฟ้า ผมอยากขอให้คุณได้ทราบว่า ระบบ UPS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่ใช้เทคโนโลยีจาก Gutor ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว สำหรับงานอื่นๆ ที่ไม่หนักมาก เช่น โรงงานหลายแห่งที่สภาพแวดล้อมไม่เลวร้าย อาจมีผลิตภัณฑ์ซ้อนทับระหว่างโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีของ Gutor กับ UPS อื่นๆ จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ถ้าคุณเป็นเจ้าของ/ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับเหมา คุณสามารถมั่นใจได้เสมอว่าเราจะมีโซลูชั่นสำหรับทุกความต้องการของคุณ ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงอุตสาหกรรมเบาไปจนถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้ายที่สุด

  อุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานเลวร้าย เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและอุตสาหกรรมเหมือง มีการนำอุปกรณ์ระบบดิจิตอลมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องการระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ดังนั้น ความต้องการ UPS สำหรับอุตสาหกรรมจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ UPS จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค เว็บเพจนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีของ GUTOR คุณสามารถเข้าไปที่เว็บเพจนี้หรือสอบถามข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่น UPS สำหรับอุตสาหกรรม

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รับชม

  • คลิปวิดีโอบริษัท Gutor Malaysia

   ภาพรวมของโรงงาน Gutor Malaysia, คุณภาพระดับสวิส, ความเชี่ยวชาญ, การรับรอง, ลูกค้า