ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   Software by Industry

   Our our industry-focused software solutions bring transformational knowledge to your operations. Fully functional, turnkey offerings solve your specific industry problems, giving you a competitive edge.

   Browse by Name

  Discover our solutions, uniquely designed for your industry needs.

  Our industry leadership and deep domain knowledge allows you to transform your operations through your people, processes and assets.
  Default Alternative Text

  Unique Challenges

  Schneider Electric has decades of experience as a trusted advisor to vertical industries, giving us an intimate understanding of your unique business challenges. 

  Our software solutions are designed specifically for your industry, maximizing payback and minimizing risk of adoption.