ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   บริการด้านอายุการใช้งานของดาต้าเซ็นเตอร์

   ประเมินประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้มีระยะเวลาให้บริการสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่าย

  • อ่าน

   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารรายงานฉบับที่ 6
    การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ

    วิธีการการวัดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) ของศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของห้องเครือข่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม จะอธิบายพร้อมกับตัวอย่าง ตัวผลักดันต้นทุนของ TCO จะแสดงเป็นปริมาณ ตัวผลักดันต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่จำเป็น ซึ่งเกิดจากการทำโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่เกินไป อ่านเอกสารรายงานฉบับที่ 6
   • Read more about Schneider Electric solutions

    เอกสารรายงานฉบับที่ 26
    อันตรายของฮาร์มอนิกและการโอเวอร์โหลดที่นิวทรัล

    เอกสารฉบับนี้จะให้รายละเอียดโดยรวมของปัญหาที่เกี่ยวกับกระแสฮาร์มอนิก โดยจะเน้นไปที่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ และจะมีการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกฎข้อบังคับสากล อ่านเอกสารรายงานฉบับที่ 26

   • ความท้าทายชิ้นใหญ่อย่างหนึ่งสำหรับมืออาชีพด้านศูนย์ข้อมูล คือการบริหารจัดการตลอดวงจรอายุการใช้งานของอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่เวลาสูญเปล่าลดลง ความสำคัญของการบริหารจัดการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูล

   • เริ่มคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพของคุณตลอดวงจรอายุการใช้งาน: วางแผน ออกแบบ สร้าง ดำเนินงาน และประเมิน (และการสิ้นสุดการใช้งานในที่สุด) ด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์กับศูนย์ข้อมูล

   • การตัดสินใจและการเลือกต่างๆ ในช่วงการวางแผนในวงจรของศูนย์ข้อมูลจะมีผลต่อเนื่องและผลสะท้อนตลอดอายุการใช้งานของทรัพยากรทางกายภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้ถูกต้อง…และควรจะจ่ายเพื่อทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้นอย่างจริงจัง อะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กับศูนย์ข้อมูลที่วางแผนมาเป็นอย่างดีก็ตาม

   • การปฏิบัติตามเอกสารและการฝึกอบรมสามารถช่วยลดความถี่ของความผิดพลาดในศูนย์ข้อมูลลงได้มาก เอกสารและการฝึกอบรม: ส่วนสำคัญในศูนย์ข้อมูลที่สำคัญระดับพันธกิจขององค์กร

   • การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการวางแผนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันและจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม การกำหนดค่า และการกำหนดตำแหน่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพได้ การวางแผนศูนย์ข้อมูลที่เร็วขึ้นและง่ายกว่า…และ 'ฟรี' ด้วย

   • การกำหนดระดับที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยู่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบำรุงรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ศูนย์ข้อมูลยอมรับได้ การประเมินโปรแกรมการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลของคุณ
  • เรียนรู้

   ตัวคำนวณค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลแบบสำเร็จรูปเทียบกับแบบทั่วไป


   ผลกระทบของลักษณะด้านการออกแบบที่มีต่อค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลแบบสำเร็จรูปเทียบกับแบบทั่วไป ตัวคำนวณค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล

   ตัวคำนวณการวางแผนออกแบบศูนย์ข้อมูล


   ผลกระทบของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและกลยุทธ์แผนการเติบโตที่มีต่อพารามิเตอร์ด้านการออกแบบที่สำคัญ ตัวคำนวณการวางแผนออกแบบ

   การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค


   การวางแผนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันและจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม การกำหนดค่า และการกำหนดตำแหน่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งเพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบเฉพาะที่นำมาใช้ การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

   ตัวคำนวณ TCO ของโคโลเคชั่นเทียบกับการสร้างศูนย์ข้อมูล


   ผลกระทบจากในส่วนของศูนย์ข้อมูลและโมเดลราคาที่มีต่อ TCO ตัวคำนวณ TCO

   ตัวคำนวณต้นทุนเงินลงทุนของศูนย์ข้อมูล


   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีต่อต้นทุนเงินลงทุน ตัวคำนวณต้นทุนเงินลงทุน
  • รับชม

   • การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูล

    การออกแบบและการสร้างศูนย์ข้อมูลอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว ด้วยเหตุนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จึงเขียนวิธีการวางแผน สร้าง และติดตั้งศูนย์ข้อมูลให้ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูล
   • Data Center Life Cycle Services

    ชีวิตนี้อาจจะอยู่ยาก แต่การดำเนินการศูนย์ข้อมูลของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก - เมื่อคุณใช้บริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลที่จัดให้โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค
   • คุณค่าของบริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูล

    ศูนย์ข้อมูลในธุรกิจไม่เคยมีบทบาทสำคัญถึงเพียงนี้มาก่อน บริการของเราจึงเป็นกุญแจไปสู่การออกแบบ การเปิดการทำงาน และการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความพร้อมใช้งานสูงไปด้วยพร้อมกัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริคพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยบริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลซึ่งจัดขึ้นภายใต้การดูแลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค