ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
   ตระหนักถึงเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยทุกวัน

   ออกแบบศูนย์ข้อมูล

   ดูคำอธิบายได้ที่ใด

  Schneider Electric technician discussing data center power managment

  ความท้าทายต่างๆ

  คุณต้องทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและลดระยะเวลาที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้ลง พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  การบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล

  การบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล
  • โซลูชั่น

   บำรุงรักษา: จากผลงานการบริการที่ครอบคลุมครบถ้วน คุณจึงมั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชั่นที่สำคัญของคุณจะได้รับการดูแลและการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
    
   ดำเนินงาน: ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย ที่ใช้วิธีวิทยาการและกระบวนการที่ครอบคลุมและได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา
    
   ตรวจสอบ: การตรวจสอบศูนย์ข้อมูลที่สถานประกอบการหรือจากระยะไกลอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ ระบุ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ในขณะที่ยังคงสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานได้
    
   ปรับประสิทธิภาพ: ศูนย์ข้อมูลของคุณจะได้รับการปรับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การสร้างคุณค่า

   ชไนเดอร์ อิเล็คทริคโดดเด่นเหนือบริษัทอื่นๆ ด้วยบริการบำรุงรักษา ดำเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
    
   ความเชี่ยวชาญของเราเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้กับศูนย์ข้อมูลนับพันแห่งทั่วโลก เราจัดหาทรัพยากรทั้งในสถานประกอบการและจากระยะไกล เพื่อรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของคุณทุกส่วนประกอบในแร็ค แถว และห้อง
  • การสร้างความแตกต่าง

   • ให้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจร รวมถึงการบริหารจัดการสัญญาการบำรุงรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นด้วย
   • เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งในสถานประกอบการและจากระยะไกลคอยดำเนินงานและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ศูนย์ข้อมูลของคุณ
  วิศวกรยืนอยู่ที่ด้านหน้าศูนย์ข้อมูล โดยมีการเปิดให้เห็นสายเครือข่าย แสดงการดำเนินงานในศูนย์ข้อมูล

  การใช้งาน

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

  ไม่ว่าศูนย์ข้อมูลจะมีอายุการใช้งานยาวนานเท่าใด ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพก็ถูกคาดหวังว่าจะสามารถทำงานได้ตามสมรรถนะที่ออกแบบไว้ แม้ความต้องการทางธุรกิจและไอทีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ความเข้าใจในระดับบริหารจัดการเกี่ยวกับช่วงต่างๆ ในวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมโยงถึงกัน จะช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ความเข้าใจภาพใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงวงจร งานบริหารจัดการที่สำคัญมีอะไรบ้าง อุปสรรคคืออะไร และช่วงอายุหนึ่งๆ ส่งผลกระทบต่อช่วงอายุต่อไปอย่างไร จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล ความรวดเร็วในการดำเนินการ ความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานได้

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้ชายกำลังทำงานอยู่ในศูนย์ข้อมูล, การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล, การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
    
   • ข้อตกลงการบริการของเงื่อนไขต่างๆ
   • การต่ออายุการรับประกัน 
   • การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคและจากผู้ผลิตรายอื่น
   • การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการการดำเนินงาน
  • ช่างเทคนิคกำลังทำงานอยู่ในศูนย์ข้อมูล, การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล, การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
    
   • การลดค่าใช้จ่าย
   • การปรับแต่งอุปกรณ์
   • มีอะไหล่พร้อมจำหน่ายทั่วโลก
   • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบริหารสินทรัพย์
  • ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้ากำลังรับมือกับความท้าทายทางเทคนิค, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    
   • การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและความท้าทายทางเทคนิค
   • การตรวจสอบห้องไอที ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการหรือจากระยะไกล
   • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และระบบ
   • บริการรีไซเคิลเมื่อหมดอายุการใช้งาน
   • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานและการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน