ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

   Green Premium

   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของคุณและพัฒนาให้ดียิ่งไปกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม (โปร่งใสตรงตามข้อกำหนด RoHS, REACh ด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ + คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งาน) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฉลากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดียวที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

   ค้นหาผลิตภัณฑ์ Green Premium ดูวิดิโอ
  • ข้อดีมากมายรวมอยู่ในฉลากเดียว ความเป็นมาของ Green Premium

   ฉลากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Premium ของเราช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ในบ้าน ผู้จัดการอาคาร สถาปนิก ไปจนถึงตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตร OEM ของเรา

  ฉลากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Premium

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 360°ของผลิตภัณฑ์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
  • ไอคอนผ่านการทดสอบสีน้ำเงิน ลดการใช้วัตถุอันตรายให้ต่ำยิ่งกว่าที่ระเบียบข้อบังคับกำหนด (RoHS, REACh)
  • ไอคอนใบไม้สีน้ำเงิน คำสัญญาถึงประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ไอคอนอุปกรณ์มือถือสีน้ำเงิน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (PEPs) ช่วยให้คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ง่ายขึ้น
  • ไอคอนค้นหาสีน้ำเงิน วิธีค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณที่ง่ายที่สุด
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งานช่วยให้รีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
  ผู้ชายกำลังตรวจเช็คสายไฟ, โซลูชั่นเครื่องจักร, ควบคุมอุตสาหกรรม

  ความท้าทาย

  ที่บ้านคุณจะต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัยต่อครอบครัวของคุณและต่อสิ่งแวดล้อม 

  ที่ทำงานคุณจะต้องการพัฒนาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทคุณให้ดีขึ้น พร้อมมีข้อมูลให้อย่างครบถ้วนเพื่อตอบความต้องการของลูกค้า
  • ข้อกำหนด RoHS

   ข้อกำหนดห้ามใช้วัตถุอันตรายของสหภาพยุโรป (European Union’s Restriction of Hazardous Substances) กำหนดไม่ให้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์ เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์และสายไฟ
  • ข้อกำหนด REACh

   ข้อกำหนดของสหภาพอียูนี้ครอบคลุมการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาแผนการทดแทนการใช้วัตถุที่มีความน่ากังวลสูง "Substances of Very High Concern" (SVHC)
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

   เอกสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ "Product Environmental Profile" (PEP) แสดงข้อมูลรายละเอียดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้

  • คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งาน

   คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งานคือคำแนะนำในการกำจัดและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุม ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  พันธกิจของเรา

  • นักขี่จักรยานขี่ผ่านทุ่งที่มีกังหันลม, พลังงานทดแทน
   รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
  • ทิวทัศน์ของเมืองมองลงจากท้องฟ้า, เมืองอัจฉริยะ, อาคารอัจฉริยะ
   อนุรักษ์พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
  • ผู้ชายหั่นผักอยู่ในครัวขณะที่ผู้หญิงยืนดูอยู่ในบ้านที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเขา
   ลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ให้ต่ำที่สุด