• Default Alternative Text

  Green Premium

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของคุณและพัฒนาให้ดียิ่งไปกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม (โปร่งใสตรงตามข้อกำหนด RoHS, REACh ด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ + คำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งาน) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฉลากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดียวที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

  ค้นหาผลิตภัณฑ์ Green Premium ดูวิดิโอ
  ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น
  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

  เครื่องมือออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Green Premium ได้อย่างครอบคลุม

  > ลองใช้เลย

  เครื่องมือใช้งานง่ายจบในที่เดียว

  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น ข้อมูลครบถ้วนในที่เดียว ค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Green Premium อย่างครอบคลุม: การปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS และ REACh รวมถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และคำแนะนำเมื่อหมดอายุการใช้งาน
  • ข้อความแสดงแทนเริ่มต้น เรียกดูข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายดาย เรียกดูและดาวน์โหลดใบรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กรอกรหัสอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ Green Premium คุณยังสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลายชิ้นได้พร้อมกันด้วย

  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

  ค้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของเราและหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Green Premium ของคุณ
  เปิดใช้งานทันที
  • ดาวน์โหลดแอพ Mobile access 24/7

   ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Green Premium ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าในแอพ Schneider Electric ได้แล้ว

   ข้อมูลเพิ่มเติม